Toate cursurile noastre sunt disponibile acum și în varianta LIVE WEBMINAR!

Utilizăm Microsoft Teams si Zoom pentru derularea de sesiuni de training interactive, cu maxim 10 participanti/grupă.