Toate cursurile noastre sunt disponibile acum și în varianta LIVE WEBMINAR!

Utilizăm Microsoft Teams, Zoom și Cisco Webex pentru derularea de sesiuni de training interactive, cu maxim 8 participanti/grupă.